Informacje wstępne O firmie; usługi


Firma działająca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Firma stowarzyszona POLMED

O serwisie CEMED.INFO

Celem serwisu jest przedstawienie doradczej działalności naszej firmy w zakresie systemów jakości i oznaczenia CE dla wyrobów medycznych. Aby ułatwić komunikację pomiędzy naszymi klientami a konsultantami, chcemy w niniejszym portalu przybliżyć Państwu wiedzę na temat procedur oceny zgodności niezbędnych do prawidłowego oznaczenia wyrobów medycznych znakiem CE, oraz powiązania systemów jakości ISO 13485 z tym zgadnieniem. Spróbujemy odpowiedziec w nim na najważniejsze pytania, jakie stawiają sobie wytwórcy materiałów, narzędzi, urządzeń lub innych wyrobów medycznych w związku z oceną zgodności, między innymi:

Informacje merytoryczne dla serwisu przygotował dr inż. Marcin Hryciuk, ekspert z dziedziny inżynierii biomedycznej, prezes zarządu i konsultant CEMED.INFO sp. z o.o. Autor od wielu lat zajmuje się od strony praktycznej oceną zgodności wyrobów medycznych, rejestracją i systemami ISO 13485; doradzał m.in. takim firmom jak: HealthUp Sp. z o.o., Masters Sp z o.o., Polfa Warszawa S.A., P.W.P. Sonomed Sp. z o.o., Signet S.A.S. (Francja), Young Digital Planet S.A., P.P.H Cerkamed.


Konsultant

[Przejdź do zakładki poświęconej usługom doradczym i kompleksowej obsłudze wytwórców]