Przygotuj się do wymagań nowego rozporządzenia unijnego dla wyrobów medycznych 2017/745 (MDR – Medical Device Regulation)! Wymagania rozporządzenia stosuje się od 20.05.2020 roku.

Pozostało jedynie: