Przypominamy, że od 25.02.2018 jednostki notyfikowane podczas auditów certyfikacyjnych i re-certyfikacyjnych będą posługiwać się wymaganiami nowego wydania ISO 13485. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania kompleksowej obsługi we wdrożeniu systemu zarządzania jakością według nowej  edycji z 2016 roku.