Przypominamy, że obecnie jednostki notyfikowane podczas audytów certyfikacyjnych i re-certyfikacyjnych odnoszą się do wymagań nowego wydania normy ISO 13485. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania kompleksowej obsługi we wdrożeniu systemu zarządzania jakością według nowej  edycji z 2016 roku.