Informacje wstępne O firmie; usługi


Firma działająca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Firma stowarzyszona POLMED

Transponowanie wymagań dyrektywy 93/42/EEC do przepisów krajowych

Z formalnego punktu widzenia dyrektywy europejskie nie stanowią bezpośrednio Źródła prawa dla obywateli krajów członkowskich. Dopiero po wdrożeniu ich wymagań do prawodawstwa krajowego mają one moc sprawczą. W Polsce ustalenia dyrektywy 93/42/EEC (jak i dyrektyw 90/385/EEC oraz 98/79/EC) wdrożone są poprzez Ustawąę o Wyrobach Medycznych z 20 maja 2010 r. (Dz.U. 106 poz. 697., z p. zm.) wraz z powiązanymi rozporządzeniami:

Treść aktów prawnych

[Pobierz tekst ustawy ze strony ISIP].

[Przejdź do zakładki poświęconej usługom doradczym i kompleksowej obsłudze wytwórców]