Informacje wstępne O firmie; usługi


Firma działająca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Firma stowarzyszona POLMED

Jednostki notyfikowane

Rolą jednostek notyfikowanych jest ocena zgodnosci wyrobów medycznych czy to bezpośrednio, czy też poprzez ocenę systemów zarządzania jakością

CEMED.INFO ma dobre doświadczenia z certyfikacji w następujacych jednostkach:

Jednostka notyfikowana nr 2274
Jednostka notyfikowana nr 1434
Jednostka notyfikowana nr 0343
Jednostka notyfikowana nr 0120
TÜV NORD POLSKA
CE 2274
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
CE 1434
Det Norske Veritas (DNV)
CE 0434
SGS
CE 0120

[Przejdź do wykazu jednostek notyfikowanych na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej]

Organy kompetentne

Rolą organów kompenetnnych jest nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych. W Polsce funkcję organu kompetenetnego pełni Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Do jego zadań należą między innymi:

[Przejdź do wykazu organów kompetentnych w innych krajach członkowskich UE na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej]

[Przejdź do zakładki poświęconej usługom doradczym i kompleksowej obsłudze wytwórców]