Informacje wstępne O firmie; usługi


Firma działająca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Firma stowarzyszona POLMED

Znak CE krok po kroku

Drogi do formalnego uzyskania znaku CE (procedury oceny zgodności) są bardzo różne, w zależności od klasy wyrobu. Wpływa ona przede wszystkim na stopień zaangażowania jednostki notyfikowanej w ocenę. Od strony wytwórcy główna różnica w sposobach postępowania dotyczy decyzji, czy działania związane z zapewnieniem zgodności powinny odbywać sie w ramach certyfikowanego systemu zarządzania jakością, czy nie. W uproszceniu mozna przyjąć, że w ogólnym przypadku konieczna jest realizacja następujacych kroków często będą one realizowane równolegle lub częściowo na siebie zachodzić):

[Przejdź do zakładki poświęconej usługom doradczym i kompleksowej obsłudze wytwórców]