Informacje wstępne O firmie; usługi


Firma działająca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Firma stowarzyszona POLMED

Kontakt z cemed.infoCEMED.INFO spółka z o.o.

BIURO:
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

fotoADRES REJESTROWY:
ul. Zamiejska 46/4
80-766 Gdańsk
-----------------------------------------------------------------------
REGON: 220699455
NIP: 5833050527
Sąd Rejonowy Gdańsk-Pólnoc, VII Wydzial Gospodarczy KRS nr : 0000319331
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

[Przejdź do zakładki poświęconej usługom doradczym i kompleksowej obsłudze wytwórców]