W dniu 6 kwietnia 2018 r. zapraszamy na szkolenie S-01 dla firm zajmujących się dystrybucją lub importem wyrobów medycznych. Szkolenie skierowane jest do firm występujących w łańcuchu wytwórca-użytkownik w charakterze importera, dystrybutora lub autoryzowanego przedstawiciela w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Zapoznaje uczestników ze wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych. Szkolenie zawiera część odnoszącą się do powiadomień / zgłoszeń wyrobów w URPLWMiPB oraz oceny, czy wyrób może być wprowadzony do obrotu. Szkolenie zarysowuje zmiany czekające podmioty po wejściu w życie Rozporządzenia MDR (2017/745).

[Pobierz harmonogram i formularz zgłoszenia]