W czwartek, 19.09.2019 r. zapraszamy na warsztaty dotyczące nowego rozporządzenia unijnego (UE) 2017/745., zmieniającego zasady regulacje dla wyrobów medycznych na rynku UE (między innymi uchyla dotychczas stosowaną dyrektywę 93/42/EEC). Celem warsztatów jest przedstawienie nowych lub zmienionych w wymagań a także terminów ich obowiązywania, w szczególności w odniesieniu do: zmian w klasyfikacji i procedurach oceny zgodności, zakresu stosowania, obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną, stosowaniu systemu jakości, zasad funkcjonowania autoryzowanych przedstawicieli, zasad rejestracji i identyfikacji wyrobów. Warsztaty przeznaczone są dla kierownictwa, osób odpowiedzialnych za zgodność regulacyjną, projektantów, pracowników działów rozwojowych i technologicznych – w firmach występujących jako wytwórcy wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych, a także dla autoryzowanych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów, zarówno wyrobów w klasie I, jak i w klasach wyższych.

Broszura i formularz zgłoszenia dostępny jest w zakładce Szkolenia - dla wytwórców.