UWAGA : AKTUALNIE  SZKOLENIA OTWARTE REALIZOWANE SĄ W FORMIE WEBINARIUM (WIDEOKONFERENCJI)
Szkolenie S-01  „Importer, dystrybutor i upoważniony przedstawiciel – wymagania Ustawy o Wyrobach Medycznych i Rozporządzenia (UE) 20917/745 (MDR)”

Cel: 

Szkolenie skierowane jest do firm występujących w łańcuchu producent – użytkownik w charakterze importera, dystrybutora albo realizujących obowiązki upoważnionego przedstawiciela; hurtowni i sklepów medycznych. Zapoznaje uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi mającymi wpływ na ich działalność. Szkolenie zawiera część odnoszącą się do  rejestracji krajowej i w EUDAMED. Szkolenie odnosi się do również do wymagań  Rozporządzenia (UE) 2017/745 o wyrobach medycznych (MDR)

Szkolenie nie obejmuje szczegółowego omówienia oceny zgodności (wykonywanej przez producenta).

Uczestnicy: Kierownictwo i pracownicy odpowiedzialni za sferę wymagań prawnych w firmach zajmujących się importem lub dystrybucją wyrobów medycznych.

Ramowy program

 • Wprowadzenie: regulacje dotyczące wyrobów medycznych
 • Definicje i zakres stosowania ustawy/MDR
 • Klasyfikacja i kwalifikacja wyrobów medycznych
 • Procedury oceny zgodności wyrobów medycznych
 • Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów; system UDI
 • Baza Eudamed / zgłoszenia i powiadomienia w URPL
 • Inne obowiązki importerów i dystrybutorów
 • Obowiązki upoważnionych przedstawicieli
 • Wymagania dotyczące oznakowania / instrukcji
 • Działania dotyczące bezpieczeństwa wyrobów
 • Okresy przejściowe wejścia w życie wybranych wymagań
 • Ustawa o wyrobach medycznych
 • Pytania

Dostępny termin / zgłoszenia: 14.06.2024 zgodnie z załączonym [formularzem zgloszenia]