Zgłoszenia wyrobów przez producentów / Rejestracja w bazie EUDAMED

Od 26 maja 2022r.  producenci polscy nie muszą już dokonywać zgłoszeń (w URPL) nowych wyrobów, jeśli dokonali pełnej rejestracji w EUDAMED. Czytaj komunikat Prezesa URPL w tej sprawie. W celu rejestracji wyrobów w bazie Eudamed, konieczne jest założenie konta, wstępne wpisanie danych firmy i wystąpienie do Prezesa URPL o nadanie numeru firmy w EUDAMED. Wyroby dodaje się do bazy EUDAMED przy wykorzystaniu nadanych kodów Basic-UDI oraz UDI-DI.

[Skrót do wyrobów zarejestrowanych w EUDAMED]

Rejestracja wyrobów medycznych – importerzy i dystrybutorzy

Okres przejściowy w obowiązkach rejestracyjnych dla  dystrybutorów i importerów jest nieco bardziej skomplikowany. Zapraszamy na szkolenie dla dystrybutorów i importerów.