Misją naszej firmy jest wspomaganie wytwórców wyrobów medycznych w spełnieniu wymagań, które ich dotyczą.

 

Polityka jakości

 

Chcemy, aby każde podejmowane przez nas zadanie lepiej odpowiadało potrzebom klienta i aby każda realizacja wypełniała przyjęte zobowiązanie. Nasz sukces opieramy w dużej mierze na doświadczeniu
dr inż. Marcin Hryciuk
Prezes Zarządu