Adres biura:

Dane rejestrowe: CEMED.INFO Sp. z o.o.

ul. Zamiejska 46/4, 80-766 Gdańsk
REGON: 220699455, NIP: 5833050527
Sąd Rejonowy Gdańsk-Pólnoc, VII Wydzial Gospodarczy KRS nr : 0000319331