Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach i warsztatach otwartych, prowadzonych przez doradców CEMED.INFO w Gdańsku. Możemy także przeprowadzić wybrane warsztaty w trybie zleconym w siedzibie Państwa firmy z opłatą ryczałtową. Po warsztatach przeznaczamy część czasu na odpowiedź na przedstawiane przez Państwa zagadnienia indywidualne.

Proszę w menu wybrać typ szkolenia