Kolejny pozytywny wynik wdrożenia we współpracy z CEMED.INFO Sp. z o.o. :).

Firma Intra Cordis Sp. z o.o z Zabrza,  korzystająca z naszego wsparcia doradczego, uzyskała w TUV Nord certyfikat zgodności z regulacjami dla wyrobów medycznych dla pompy wspomagania serca POLVAD-MEV. Gratulujemy!