W dniu 14 czerwca 2024 r. zapraszamy na szkolenie S-01 dla firm zajmujących się dystrybucją lub importem wyrobów medycznych. Szkolenie skierowane jest do firm występujących w łańcuchu producent – użytkownik w charakterze importera, dystrybutora albo realizujących obowiązki upoważnionego przedstawiciela; hurtowni i sklepów medycznych. Zapoznaje uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi mającymi wpływ na ich działalność. Szkolenie zawiera część odnoszącą się do  rejestracji krajowej i w EUDAMED. Szkolenie odnosi się do również do wymagań  Rozporządzenia (UE) 2017/745 o wyrobach medycznych (MDR).

[pobierz harmonogram i fomrmularz zgłoszenia]