W dniu 03 lutego 2023 r. zapraszamy na szkolenie S-01 dla firm zajmujących się dystrybucją lub importem wyrobów medycznych. Szkolenie skierowane jest do firm występujących w łańcuchu wytwórca – użytkownik w charakterze importera, dystrybutora albo realizujących obowiązki upoważnionego przedstawiciela; hurtowni i sklepów medycznych. Zapoznaje uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi mającymi wpływ na ich działalność. Szkolenie zawiera część odnoszącą się do powiadomień / zgłoszeń wyrobów w URPLWMiPB / rejestracji EUDAMED. Szkolenie odnosi się do również do wymagań  Rozporządzenia (UE) 2017/745 o wyrobach medycznych (MDR).[pobierz harmonogram i formularz zgłoszenia]